Marije Hendriksen-Quaedackers
Psychologiepraktijk Vertrouwen

Ik ben Marije Hendriksen-Quaedackers, woonachtig in Tilburg. Als psycholoog ben ik meer dan 15 jaar werkzaam geweest in een plaatselijke GGZ-instelling. Op een gegeven moment merkte ik dat frustraties over beleidsmatige keuzes steeds meer ten koste van mijn werkplezier gingen. Daarom ben ik me gaan oriënteren; wilde ik nog wel als psycholoog aan het werk, en zo ja: onder welke voorwaarden?

Al snel werd me duidelijk dat ik nog altijd veel passie voelde voor het vak psychologie. Ik wilde vooral meer zelf kunnen bepalen hoe het werk inhoudelijk vorm te geven. Beetje bij beetje ontstond het idee een eenmanszaak te starten en psychologische behandelingen aan te bieden vanuit mijn eigen praktijk. Een periode van uitgebreide voorbereiding volgde. Ik heb een bedrijfsplan geschreven. Daarin had ik uitgewerkt op welke problematiek ik me wilde gaan richten. Ook heb ik beschreven hoe ik mijn praktijk en het behandelaanbod onder de aandacht van de juiste mensen zou brengen. Verder heb ik een inschatting gemaakt van de kosten die ik vooraf zou moeten maken en wat mijn inkomsten zouden kunnen gaan worden. Tenslotte heb ik lang nagedacht over een passende naam voor mijn praktijk.

In april 2016, nu zo’n 2 jaar geleden, ben ik Pychologiepraktijk Vertrouwen officieel gestart door mijn bedrijf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarna was het tijd om een goed logo en een mooie en informatieve website voor mijn praktijk te laten ontwerpen. Daarvoor heb ik contact gezocht met Jesse Quaedackers van SteenboQ. Samen hebben we meerdere keren gebrainstormd over het logo. Ik vond het leuk zo actief betrokken te worden bij dit creatieve proces; naar mijn ideeën werd goed geluisterd. Op het uiteindelijke resultaat ben ik dan ook supertrots! Voor de opmaak van mijn website had Jesse een duidelijk plan, hij heeft hier veel ervaring in. De teksten heb ik zelf opgesteld en werden vervolgens door hem verwerkt tot een duidelijke website met een aantrekkelijke vormgeving. Daar heb ik veel complimenten over gekregen.

Nadat mijn website online was, kon ik aan de slag met de promotie. Ik heb mijn netwerk actief benaderd en gericht huisartsenpraktijken aangeschreven, omdat zij de voornaamste verwijzers zijn voor een psychologiepraktijk. Dit gaf al snel resultaat; de eerste mensen meldden zich aan voor een kennismakingsgesprek. Al snel kwamen er meer aanmeldingen; mond-op-mond reclame is erg belangrijk in mijn vak want de drempel om naar een psycholoog te stappen is vaak groot. En dan ga je nou eenmaal makkelijker naar iemand toe, waar een vriend of familielid al goede ervaringen mee heeft.

Mensen worden met verschillende klachten naar mij verwezen. Depressieve klachten en angstklachten komen het vaakst voor; maar daarnaast kunnen mensen behandeling krijgen voor de verwerking van traumatische gebeurtenissen, dwangklachten, problemen met agressie of verslaving. Vanwege mijn eerdere werkervaring zie ik ook geregeld mensen met een vorm van autisme of soms psychotische klachten. Ik werk met meerdere therapievormen, maar pas hoofdzakelijk Cognitieve gedragstherapie en EMDR toe. Gemiddeld genomen duurt een behandeltraject tussen de 3 en 6 maanden. Daarna is iemand meestal voldoende hersteld om op eigen kracht weer verder te kunnen. Dan kan de behandeling worden afgesloten en kan ik de kosten bij de zorgverzekeraar gaan declareren. En komt er weer ruimte in mijn agenda met iemand anders een behandeltraject te starten.

Al met al kijk ik erg positief terug op mijn beslissing een eigen praktijk te beginnen; het werk is inhoudelijk interessant voor me en ik maak alle belangrijke beslissingen zelf. Een ondernemer in hart en nieren ben ik nooit geweest, maar ik heb het leuk gevonden de ondernemerskant van mijn eigen praktijk te ontdekken. Ik hoop zo nog vele jaren werkzaam te zijn!

css.php